Общи условия

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и уебсайта mobilnokino.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на сайта mobilnokino.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

mobilnokino.com e уебсайт за продажба на билети и популяризиране на събития.

Под Потребител в тези общи условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата mobilnokino.com, независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, други физически лица или себе си.

Под Клиент в тези общи условия се визира всеки Потребител, физическо или юридическо лице, който е регистриран в mobilnokino.com и има личен профил.

Под Организатор в тези общи условия се има предвид юридическо лице, регистрирано в България, според Търговския закон – Лятно кино ЕООД.

Под Билет в тези общи условия се има предвид електронен файл в PDF формат, който потребителите на сайта получават при заявяване и/или закупуване на билет. Билет е терминът използван в тези общи условия, към който Организаторите на събития могат да наричат и „такса за участие”, „заявка за присъствие”, „билет за участие”, „билет за вход”, други производни термини, както и термини носещи същият смисъл.

Под Събитие в тези общи условия се имат предвид прожекциите във всеки един български град посетен от Лятно кино, добавени в mobilnokino.com и за които е налична възможността да се заявяват и/или закупуват Билети.

Предмет

mobilnokino.com предоставя на Потребителя възможност да закупува или заявява безплатно (когато такава опция е налична) предлаганите Билети след отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена (освен ако Билетите не са безплатни), при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба между Организатора и Потребителя (в случая Клиент), в който договор Дружеството е посредник.

Доколкото предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

Приложно поле

Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Дружеството чрез неговия уебсайт mobilnokino.com.

Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.

Безплатни услуги
Безплатни услуги са услугите, предоставяни на Потребителите чрез уебсайта mobilnokino.com, за достъп до които е възможно да се изисква регистрацията според условията залегнали в настоящите Общи условия и включват услугите:

Регистрация и личен профил – управление на данните от страна на Клиент, независимо дали той е физическо или юридическо лице.
Заявка за безплатен Билет (когато такива са налични) – заявка и издаване на билет от Клиент, без възнаграждание за mobilnokino.com или Организатора и без да изисква плащане. Възможно е Организаторът да изисква плащания за други услуги, свързани със Събитието.
Новини по RSS – предоставя безплатна възможност на Потребителите да четат новини или друго съдържание от mobilnokino.com чрез RSS протокол.
Други допълнителни услуги, които могат да бъдат включени на последващ етап, едностранно от Дружеството.
Платени услуги
Платените услуги, предоставяни чрез mobilnokino.com, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Клиента и заплащане на цената на съответната услуга.

mobilnokino.com предлага следните видове платени услуги:

Услуги по издаване на билети срещу заплащане – Дружеството издава билети на Клиенти срещу заплащане, което е определено от Организатора на конкретното Събитие. Срещу заплащането, Клиента получава в профила си и на електронната поща, с която се е регистрирал, файл в PDF формат, който удостоверява това плащане и служи като документ за вход на Събитието или като документ срещу който ще бъде издаден документ за вход. Посочените цени са крайни, в български лева. В зависимост от избраният метод на заплащане е възможно сумата да бъде превалутирана в друга валута. Превалутирането се извършва от разплащателната институция (например PayPal, банка и др.) спрямо нейните общи условия и курс за деня.
Данни за достъп и парола

В случаите на регистрация, Потребителят посочва електронна поща и парола за достъп, както и друга информация, която служи за комуникация с него. Електронната поща, името и фамилията, с който Потребителят е регистриран в mobilnokino.com, не му дават никакви други права, освен правото на първия заявил конкретния имейл адрес в рамките на информационната система на mobilnokino.com. Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на електронната поща, за това дали тя засяга права на трети лица и в частност право на ползване на електронната поща или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Закупуване на Билети в mobilnokino.com

За да извършва валидни заявки за закупуване и/или заявка на Билети, Потребител (Клиент) е необходимо да въведе като минимум име, фамилия и електронна поща. След като е въвел данните потребителят се препраща към сайт на платежна система където може да извърши самото плащане на билета, изпраща му се имейл с данни за плащане ако е избрал метод за плащане: банков превод или на каса в офис на ИзиПей. Закупуването на билети може да стане и чрез въвеждане на име, фамилия, електронна поща и избор на парола като по този начин потребителят се регистрира в сайта. Потребителя има право да променя своите данни на по-късен етап. Дружеството гарантира, че събраните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, с изключение на данните необходими на Организаторите на Събития, за които Клиента е закупил или заявил Билети. В допълнение Дружеството може да предостави събраните данни за потребителите на органите на закона, съдебната и държавна власт.

Заявки и покупки на Билети се приемат чрез уебсайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, Клиентът има възможност да прегледа описание на закупуваните Билети и/или услуги, техните цени, както и имената си, имената на фирмата (ако е юридическо лице), електронна поща, телефон и избрания начин на плащане. След подаване на поръчка Клиентът получава на посочения е-мейл електронно писмо за потвърждение на същата информация. mobilnokino.com може да се свързва с Клиента по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълни, невярни или сгрешени данни при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

При успешно закупуване на Билет за Събитие, Клиентът получава е-мейл с уникален файл на електронната си поща, с която се е регистрирал. В този уникален файл се намира Билетът, с информация за Събитието и Клиента и информация, която позволява на Дружеството и Организатора да верифицира плащането на Билета и неговата валидност, за да осигури достъп.

Всички цени в mobilnokino.com са в лева с включен ДДС(ако се изисква по закон) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

След осъществяване на успешно плащане от страна на Клиента на поръчаните Билети, сумите не подлежат на възстановяване от страна на Дружеството. Сумите могат да бъдат възстановени единствено от Организатора, при негово съгласие и спрямо условията на работа, които той е избрал.

В случай на дублирано плащане, техническа грешка или други технически форсмажорни обстоятелства, Клиентът има право да изиска от Дружеството корекция на поръчката и възстановяване на неправлни преведената сума, като предостави доказателства за дублираното плащане, техническата грешка или форсмажорните обстоятелства, за които се отнася конкретния случай. Тези случаи се разглеждат индивидуално от Дружеството и в зависимост от конкретния случай, то може да възстанови платените суми, да откаже да ги възстанови или да вземе решение съвместно с Организатора. При възстановяване на средства в описаните по-горе ситуации, Дружеството има право да удържи от сумата всички трансакционни разходи свързани с превода и възстановяването на средствата.

Начини на плащане:

Плащане в брой в офисите на EasyPay. Клиентът заплаща сумата на поръчания Билет в офис на EasyPay. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка , след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от mobilnokino.com банкова сметка. След постъпване на плащането по банковата сметка на Лятно кино ЕООД системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане през еPay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на Epay.bg, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане през B-Pay (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът извършва плащането на банкомат от мрежата на Борика, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане през eBG.bg (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на eBG.bg, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане чрез PayPal. В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на PayPal, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Плащане през виртуален ПОС терминал (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страница на банка партньор, за да се финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на mobilnokino.com, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.
Права и задължения на Дружеството

Дружеството се задължава:

да достави в срок заявеният Билет, чрез електронна поща или чрез профила на Клиента в платформата;
да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Дружеството има право:
да откаже извършването на доставка и продажба на Билет при констатирано нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото законодателство;
да изисква от Клиента съдействие при изпълнение на договора;
да получи плащането, съгласно настоящите Общи условия.
Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

да посочи име, фамилия, валидна електронна поща и други данни необходими за нормалното функциониране на платформата;
да плати цената на заявените от него Билети;
да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си към профила си в сайта;
да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството, в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
да не подава неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право:

да получи платените Билети, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
на достъп в режим онлайн до mobilnokino.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.
При прекратяване на договора Дружеството дезактивира клиентския профил в mobilnokino.com. Клиентът може по всяко време да поиска от Дружеството дезактивиране на клиентския си профил в mobilnokino.com. В този случай дезактивирането на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите суми по покупки. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

преустановяване на дейността на Дружеството;
прекратяване поддържането на платформата weemss.com;
в други предвидени в закона случаи.
Общи права и задължения на страните по настоящите Общи условия

Права и задължения на Дружеството
Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

Дружеството има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството върху съдържащите се на платформата weemss.com елементи – обекти на интелектуална собственост.

Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

Дружеството има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.

Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

Дружеството има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до услугите, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Дружеството си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от Потребител.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез mobilnokino.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството за всеки отделен вид услуга.

Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при или след регистрацията.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Дружеството услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на платформата weemss.com (включително наличните бази данни) и сървърите, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост принадлежащи на Дружеството, Потребителят дължи на Дружеството неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира за обезщетение и за по-големи суми.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги:

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на платформата weemss.com като по този начин създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията от страна на Потребителя, Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до профила му, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Потребителят се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

Защита на личните данни

Дружеството има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато лицето се регистрира като Потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацият. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги , участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Потребителя
Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията
Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
други посочени в закона случаи.